Ҳокимлик ҳуқуқий мақомини белгиловчи норматив-ҳуқуқий хужжатлар
  1. Ўзбекистон Республикаси конститутсияси
  2. “Махаллий давлат хокимияти тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси қонуни
  3. “Давлат хокимияти ва бошқаруви органлари фаолиятининг очиқлиги тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг қонуни
  4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 22 февралдаги «Худудларни комплекс ривожлантиришни таъминлашда махаллий давлат бошқаруви органлари фаолиятини такомиллаштиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида» ПҚ-2495-сонли қарори
  5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 24 февралдаги «Худудий давлат бошқаруви органлари тузилмасини такомиллаштириш тўғрисида»ги ПҚ-2497-сонли қарори
  6. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2016 йил 27 апрелдаги “Вилоятлар, шахарлар ва туманлар хокимликлари бошқарув аппаратлари тўғрисидаги намунавий низомларни тасдиқлаш хақида”ги 123-сонли қарори
  7. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2016 йил 2 мартдаги “Давлат бошқаруви органлари ва махаллий ижро этувчи хокимият органлари ходимларининг одоб-ахлоқ намунавий қоидаларини тасдиялаш тўғрисида”ги 62-сонли қарори
  8. Навоий вилояти хокимининг 2016 йил 2 майдаги К-71 сонли “Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2016 йил 27 апрелдаги 123-сонли “Вилоятлар, шахарлар ва туманлар хокимликлари бошқарув аппаратлари тўғрисидаги намунавий низомларни тасдиқлаш хақида”ги қарори ижросини таъминлаш тўғрисида”ги қарори